Doelgroepen


Eskes-Nagtegaal-Financieel-Nagtegaal-MKB

MKB

Als ondernemer ligt uw focus terecht op uw corebusiness. Wilt u daarin uitblinken, dan moeten de noodzakelijke randvoorwaarden gewoon goed geregeld zijn. Het goede gevoel blijft belangrijk, maar sturen kan niet zonder kennis van de feiten. Omzet, kosten en baten moeten in de pas lopen met de begroting. Softwaresystemen bieden uitkomst, mits ze goed zijn ingericht. 

Eskes & Nagtegaal levert maatwerk en heeft de kennis om softwarepakketten zo in te richten dat de volledige potentie benut wordt. Vervolgens wordt de administratieve rompslomp tot een minimum beperkt, wat geringere overhead tot gevolg heeft. Zo onderneemt Eskes & Nagtegaal samen met u de juiste acties voor het beste resultaat.


Stichtingen

Gaat het in het MKB om winst voor de onderneming, in de non-profit sector wordt vaak een idieel doel nagestreeft. Niet zelden betreft het hier kwetsbare groepen. Bij Eskes & Nagtegaal zijn we bijzonder intrinsiek gemotiveerd om stichtingen te helpen hun overheadkosten zo laag mogelijk te houden.

Naast financiële werkzaamheden komen daarnaast ook vaak ICT gerelateerde zaken aan bod zoals het inrichten van bijv. MS Sharepoint voor effectieve samenwerking of afstemming van informatiesystemen tussen partners in verschillende landen of werelddelen.


Eskes-Nagtegaal-Financieel-Nagtegaal-Stichtingen


Eskes-Nagtegaal-Financieel-Nagtegaal-MKB

GroeiondernemersVul uw eigen inhoud in.

Vul uw eigen inhoud in.

Vul uw eigen inhoud in.

Vul uw eigen inhoud in.