Beste relatie,

Via deze weg willen wij u graag informeren over de maatregelen welke de overheid heeft getroffen vanwege het Coronavirus.

Het kabinet heeft op 17 maart 2020 nieuwe maatregelen afgegeven om bedrijven en de banen waar zij kunnen te ondersteunen en te beschermen tijdens deze crisis.

De nieuwe maatregelen gaan in vanaf 1 maart 2020 en gaan gelden voor minstens 3 maanden! In het nieuws is ook gesproken over het kunnen verlengen van deze periode met nog 3 maanden of eventueel langer.

De regeling van de werktijdverkorting is vanaf 17 maart 2020 niet meer mogelijk. Deze regeling is vervangen voor een nieuwe regeling (tegemoetkoming loonkosten).

Reeds ingediende aanvragen voor de werktijdverkorting worden overgezet naar deze nieuwe regeling.

Zie hiervoor ook de volgende link: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ww-uitkering/vraag-en-antwoord/aanvragen-werktijdverkorting-en-ww-uitkering-personeel

Op onze website zullen wij de informatie rondom de maatregelen up to date houden!

Echter, elke situatie is uniek, dus neem gerust contact met ons op om samen uw situatie door te nemen en te bekijken welke maatregelen voor u nuttig kunnen zijn.

 

MAATREGELEN PER 17 MAART 2020

 

1. Instellen tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten (ministerie van SZW) -> bedrijven kunnen hun personeel blijven doorbetalen

 • Voor ondernemers die een omzetverlies verwachten van minimaal 20%
 • Bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk  van het omzetverlies)
 • Het UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming
 • Voorwaarde: er mag geen personeel ontslagen worden om bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode
 • Deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) wordt zo spoedig mogelijk opengesteld en is de vervanger van de huidige regeling werktijdverkorting (wtv)
 • Ondernemers kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling van 1 maart 2020.
 • Het is nu (18 maart) nog niet mogelijk om aan te vragen, dit zal een dezer dagen/weken bekend worden wanneer het wel mogelijk is


2. Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers (ministerie van SZW en gemeenten)

 • De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten
 • Zelfstandigen kunnen voor een periode van 3 maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud
 • Deze aanvulling vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald.
 • Er zal geen vermogens- of partnertoets uitgevoerd worden.
 • Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage.


3. Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes (Belastingdienst)

 • Aan te vragen voor IB / VPB / LB en BTW.
 • Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald.
 • Het is niet nodig om meteen bewijsmateriaal mee te sturen bij het verzoek (brief met het verzoek tot uitstel is dus voldoende).
 • De invorderingsrente (die normaal ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn) wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar 0% (voor alle belastingschulden), zo ook het tarief van de belastingrente, deze gaat ook tijdelijk naar 0%.
 • Link naar website belastingdienst: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/uitstel-betaling-gevolgen-coronavirus


4. Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (ministerie van EZK)

 • Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO).
 • Het kabinet wil zowel het MKB als grote ondernemingen helpen door middel van een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties.
 • Borgstelling MKB (BMKB) is ook nog altijd een mogelijk: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/borgstelling-mkb-kredieten-bmkb
 • Zowel voor de GO als voor de BMKB kunnen ondernemers zich melden bij de financier (de bank), de bank meldt zich vervolgens bij de Rijksdienst voor ondernemend Nederland


5. Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits (ministerie van EZK)


6. Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven (ministerie van LNV)

 • Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL).
 • Het kabinet staat dan garant voor deze kredieten. Kabinet streeft ernaar om deze tijdelijke verruiming van de BL spoedig open te kunnen stellen.


7. Overleggen over toeristenbelasting (Rijk/gemeenten) en cultuursector

 • Het kabinet gaat onderzoeken c.q. overleggen of het mogelijk is om (voorlopige) lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen aan bedrijven in te trekken. Het gaat hierbij in het bijzonder om de toeristenbelasting.


8. Compensatieregeling getroffen sectoren (ministerie van EZK)

 • Er komt een compensatieregeling voor een aantal sectoren in het bijzonder. Eet- en drinkgelegenheden en annuleringen in de reisbranche. Deze regeling wordt nu uitgewerkt en zal spoedig worden voorgelegd aan de Europese Commissie.Heel veel sterkte in deze bijzondere en hectische tijden!
Samen komen wij hier doorheen en weet dat heel het team van Eskes & Nagtegaal er voor u is!