De regering verlengt de belangrijkste steunregelingen voor bedrijven!

Het 3e steunpakket gaat in op 1 oktober 2020 en loopt tot 30 juni 2021.

In totaal dus 9 maanden welke ook zijn verdeeld in 3 periodes van 3 maanden, waarin de voorwaarden per tijdvak worden aangepast.

 1. NOW-regeling voor loonkosten verlengd

Heeft u personeel en heeft uw bedrijf omzetverlies door de coronacrisis? 

De regering verlengt de Tijdelijke Noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW).

U kunt voor de maanden oktober 2020 tot en met juni 2021 nog tegemoetkoming aanvragen bij UWV voor de loonkosten van uw personeel.

De nieuwe voorwaarden voor de NOW zijn:

 • Vanaf 1 januari 2021 moet u minstens 30% omzetverlies hebben. Voor de maanden oktober tot en met december 2020 is dit percentage 20%.
 • U moet elke 3 maanden een nieuwe aanvraag doen voor de NOW 3: vanaf 1 oktober, vanaf 1 januari en/of vanaf 1 april 2021.
 • De tegemoetkoming in de loonkosten wordt per 3 maanden verlaagd: van maximaal 80% in de eerste 3 maanden (oktober t/m december 2020), naar maximaal 70% (januari t/m maart 2021) en maximaal 60% (april t/m juni 2021) in de maanden daarna.
 • U kunt de loonsom per periode laten dalen met 10%, 15% en 20% zonder dat u minder tegemoetkoming krijgt.
 • Als u personeel ontslaat vanwege economische redenen, krijgt u geen verlaging meer van de NOW-compensatie die u ontvangt (de subsidiekorting is dus geschrapt).
 • Het maximaal te vergoeden loon per werknemer zal in het 3e tijdvak (april t/m juni 2021) worden verlaagd naar maximaal 1x het dagloon. Binnen de NOW 1 en 2 was dat 2x het dagloon.


De NOW 3 kunt u naar verwachting aanvragen vanaf 16 november 2020.

 1. Bijstand voor ondernemers (TOZO 3) krijgt vermogenstoets

 De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) wordt verlengd tot eind juni 2021. Tegemoetkoming voor levensonderhoud en een mogelijkheid voor het aanvragen van bedrijfskrediet (tot maximaal € 10.157, voor TOZO 1, 2 en 3 gezamenlijk)

De vervolgregeling heet TOZO 3 en heeft een aantal andere voorwaarden.

Vermogenstoets

Het belangrijkste verschil met de TOZO 2 is dat uw vermogen wel meetelt in de beoordeling van uw aanvraag.
Deze vermogenstoets komt boven op de partnerinkomenstoets van de TOZO 2. De vermogenstoets houdt in dat als u meer dan € 46.520 aan geldmiddelen heeft, u geen TOZO 3 krijgt.
Geldmiddelen zijn onder andere contant geld, geld op de bank, aandelen en obligaties. Ander vermogen, zoals een eigen woning, bedrijfspand, machines en voorraden, telt niet mee.

Verder kijken op de arbeidsmarkt

Als u voor lange tijd afhankelijk bent van de TOZO gaat de gemeente waar u woont u helpen bij het vinden van nieuw of ander werk.

Vanaf 1 januari 2021 gaat de gemeente samen met u kijken welke ondersteuning u nodig heeft. Bijvoorbeeld omscholing of coaching. 

U kunt de TOZO 3 aanvragen vanaf 1 oktober bij de gemeente waar u woont.

Eind juni 2021 eindigt de TOZO. Vanaf 1 juli 2021 wordt de bijstand voor zelfstandigen (Bbz) opnieuw ingesteld.

 1. Tegemoetkoming Vaste Laten (TVL) voor mkb’ers blijft

Bent u mkb’er en heeft u omzet verloren door de coronacrisis?

Dan kunt u ook na september Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

De TVL-regeling is verlengd tot en met juni 2021, met nieuwe voorwaarden:

 • U heeft meer dan 30% omzetverlies, na 1 januari 2021 wordt deze grens voor omzetverlies in stappen verhoogd.
 • U vraagt de nieuwe TVL steeds per 3 maanden aan. Het omzetverlies wordt vastgesteld door de maanden waarvoor de aanvraag geldt te vergelijken met diezelfde maanden in 2019 (dat geldt voor alle aanvraagperiodes).
 • U heeft minimaal € 4.000 vaste lasten per 3 maanden (dat was 4 maanden).
 • Het maximale bedrag dat u aan subsidie kunt ontvangen gaat omhoog van € 50.000 naar € 90.000.

U kunt nog tot en met 30 oktober 2020 TVL aanvragen voor de maanden juni tot en met september 2020.

Vanaf 1 oktober kunt u voor de eerstvolgende 3 maanden TVL aanvragen.

 1. Bijzonder uitstel van betaling aanvragen kan tot 1 oktober

U kunt nog tot 1 oktober 2020 bijzonder uitstel van betaling aanvragen of verlengen bij de Belastingdienst.

U krijgt dan 3 maanden uitstel van betaling en moet dan uiterlijk vanaf januari 2021 beginnen met betalen. U heeft daarvoor vervolgens 2 jaar de tijd.