Verbrede Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL Q4 2020) van start

Het kabinet heeft voor alle MKB-ondernemers die in het laatste kwartaal van 2020 direct of indirect geraakt worden door de diverse kabinetsmaatregelen om het coronavirus in te dammen de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) verbreed. Alle ondernemers kunnen vanaf woensdag 25 november 2020 om 12.00 uur een aanvraag doen voor de verbrede Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb, de zogenoemde TVL Q4 2020. Deze verbreding werd op 27 oktober 2020 aangekondigd als uitbreiding van het derde steunpakket. De regeling staat nu open voor alle sectoren en is aangevuld met een eenmalige subsidie voor verplicht gesloten eet- en drinkgelegenheden voor hun gemaakte voorraad- en aanpassingskosten.

Bedrijven kunnen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de berekende vaste lasten en het omzetverlies een tegemoetkoming voor hun vaste lasten van oktober tot en met december 2020 krijgen tot een maximum van € 90.000.
De eenmalige subsidie voor voorraad- en aanpassingskosten voor eet-en drinkgelegenheden bedraagt gemiddeld € 2500. Een aanvraag is mogelijk via www.rvo.nl/TVL.

Voorwaarden TVL Q4 2020

De TVL Q4 2020 staat open voor alle sectoren, dus ook voor ondernemers die indirect door de coronabeperkingen worden getroffen zoals toeleveranciers, de transportsector en de voedingstuinbouw. Het betreft een belastingvrije tegemoetkoming van het ministerie van Economische Zaken om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen. Bedrijven moeten van oktober t/m december 2020 minimaal 30% omzetverlies hebben door de coronacrisis t.o.v. dezelfde periode in 2019. Het aandeel vaste lasten is minimaal € 3.000. Van dat deel wordt maximaal 50% gecompenseerd. De maximale tegemoetkoming is verhoogd naar € 90.000.

Horecaondernemers hebben voorraden aangelegd die ze niet meer kunnen gebruiken vanwege de huidige gedwongen sluiting. Ook hebben zij vaak geïnvesteerd om in de winter op een corona-veilige manier open te kunnen blijven, bijvoorbeeld door hun terras te overkappen. Het kabinet verstrekt een eenmalige subsidie om deze gemaakte kosten te compenseren, van circa 2,8 procent van de omzetderving. Dit bedrag wordt automatisch toegevoegd aan de TVL Q4 2020 aanvraag, ondernemers hoeven dus niks extra’s te doen.

Voor alle algemene voorwaarden en de aanvullende voorwaarden zie de link naar de website van de Rijksoverheid: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl/voorwaarden

De TVL Q4 2020 is eenmalig aan te vragen tot en met 29 januari 2021 17.00 uur.