Op 28 mei 2020 heeft de overheid een update gegeven op het economisch noodpakket 2.0, welke op 20 mei jl. is afgegeven.

Dit noodpakket wordt met een maand verlengd. Eerst ging men uit van de datum 1 september 2020, maar dit is dus verlengd naar 1 oktober 2020. Dat betekent dat de loon tegemoetkomingsregeling (NOW), de overbruggingsregeling voor zelfstandigen (TOZO) en bijvoorbeeld de regeling voor vaste lasten tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) een maand extra doorlopen.

 ->  NOW / ONTSLAG

 De tegemoetkoming kan niet zoals eerder aangekondigd, worden aangevraagd voor de periode juni t/m augustus, maar wordt dus verlengd met de maand september.

Voor in totaal 4 maanden kan dus de tegemoetkoming worden aangevraagd.

 Bij grote ontslagaanvragen is afgesproken dat vakbonden betrokken moeten worden als bedrijven de loon tegemoetkomingsregeling (NOW) ontvangen.

Bedrijven die meer dan 20 medewerkers willen ontslaan, moeten een akkoord hebben met de vakbond of een andere personeelsvertegenwoordiging. Als ze er onderling niet uitkomen, moet er een aanvraag voor mediation zijn gedaan bij (een nog op te richten commissie van) de Stichting van de Arbeid. Ontbreekt een akkoord of een mediationverzoek, dan volgt een korting van de NOW van 5% op het totale subsidiebedrag. Dit alles om misbruik van de NOW te voorkomen!

Deze extra regeling komt naast de bestaande systematiek in de NOW dat er voor ontslagen medewerkers geen loonsubsidie wordt ontvangen.

 -> TEGEMOETKOMING VASTE LASTEN (TVL)

De tegemoetkoming gaat maximaal van € 20.000 naar maximaal € 50.000 voor de genoemde 4 maanden (juni t/m september 2020) om vaste lasten exclusief loonkosten op te kunnen blijven brengen.

Dit is om bedrijven met hoge kapitaalkosten bestendiger te maken voor de crisis.

Deze regeling is de opvolger van de TOGS en is vanaf half juni aan te vragen.

De regeling gaat met terugwerkende kracht in vanaf 1 juni en loopt af op 30 september. De TOGS (vaste vergoeding van € 4.000 is nog aan te vragen tot 26 juni).

De regeling (TVL) zal de aankomende weken verder uitgewerkt worden.