Op 12 januari heeft het kabinet in de persconferentie aangegeven dat de lockdown met 3 weken verlengd zal worden tot en met 9 februari aanstaande.
Dit betekent dat voor veel ondernemers de nadelige gevolgen van de crisis nog zullen aanblijven.

In de persconferentie is gecommuniceerd dat het kabinet op dit moment bezig is met een aanvullend steun- en herstelpakket.
Momenteel bekijkt het kabinet wat hiervoor nodig en mogelijk is. Zodra hier meer over bekend is, zullen wij u hierover informeren.


Op dit moment loopt het huidige 3e steunpakket en hierover wil ik jullie graag wederom informeren.
Dit steunpakket loopt tot eind juni 2021.

1)      NOW 3

De NOW voorziet in een tegemoetkoming in de loonkosten en is verlengd van 1 oktober 2020 tot en met eind juni 2021 onder de naam NOW 3.

De regeling wordt in 3 tijdvakken van elk 3 maanden opgedeeld. Voor elk tijdvak kun je de keuze maken of je een aanvraag doet. De referentiemaand voor alle 3 de tijdvakken vanaf 1 oktober tot en met 1 juli 2021 is juni 2020.

 

Bedrijven die ondanks de steun toch genoodzaakt zijn om werknemers te ontslaan hebben de inspanningsplicht om hun werknemers te begeleiden naar nieuw werk.
Doen ze dit niet dan krijgen zij een korting van 5% op hun NOW-uitkering. De korting op de subsidie bij het ontslaan van werknemers om bedrijfseconomische redenen is geschrapt!


Het 1e tijdvak (3.1) van de NOW 3 is inmiddels verstreken.
Het 2e tijdvak (3.2) kan naar alle waarschijnlijkheid vanaf half februari 2021 worden aangevraagd (naar verwachting tussen 15 februari 2021 tot en met 14 maart 2021).

Het omzetverlies moet minimaal 20% zijn, waarbij de ondernemer mag kiezen wanneer deze periode start (1 januari, 1 februari of 1 maart).

In het 3e tijdvak (april, mei en juni) wordt het maximaal te vergoeden loon per werknemer verlaagd naar maximaal 1x het dagloon.
Daarnaast kan er aanspraak gemaakt worden op de NOW subsidie als er minimaal 30% omzetverlies is (dit was altijd minimaal 20%). Het beoogde aanvraagtijdvak is 17 mei tot en met 13 juni 2021.

 

2)      TOZO 3

De TOZO (tegemoetkoming voor levensonderhoud, zelfstandig ondernemers) loopt door tot eind maart 2021.
Vanaf 1 april 2021 geldt TOZO 4. Informatie hieromtrent wordt begin 2021 bekend gemaakt.

De TOZO kan gebruikt worden voor het aanvragen van bedrijfskredieten tot maximaal € 10.157 (voor TOZO 1, 2 en 3 gezamenlijk) en voor aan aanvulling op het inkomen.
De woongemeente neemt de aanvraag in behandeling. De partnertoets blijft bij TOZO 3 net als bij TOZO 2 ook gelden. De vermogenstoets is vooralsnog uitgesteld tot 1 april 2021 (TOZO 4).

 

De maximale looptijd van een lening was 3 jaar, maar is verlengd met 6 maanden.
Tot 1 juli 2021 hoef je nog geen rente en aflossing te betalen. Ontvangers van de TOZO 3 kunnen aanspraak maken op coaching, advies, bij- of omscholing en heroriëntatie. Die extra steun wordt gefaciliteerd door gemeenten.

3)      TVL

De tegemoetkoming vaste lasten MKB (TVL) Q4 2020 kan tot en met 29 januari 2021 gedaan worden bij de Rijksoverheid (RVO).
De tegemoetkoming van minimaal € 750 en maximaal € 90.000 is voor bedrijven die minimaal 30% van hun omzet verloren door de coronacrisis. Bij 30% omzetverlies is het subsidiepercentage vastgesteld op 50% (dit kan oplopen naar 70% bij een omzetverlies van 100%).

 

Let op: verplicht gesloten horecaondernemingen en non food detailhandelondernemingen ontvangen de opslag Horeca Voorraad en Aanpassingen (HVA) of de opslag Voorraad Gesloten Detailhandel (VGD) bovenop de TVL.

Voor ondernemers en toeleveranciers in de evenementenbranche komt een aanvullende TVL-subsidie.

 

De TVL Q1 2021 kan naar alle waarschijnlijkheid aangevraagd worden vanaf half februari 2021.

Let op: de TVL Q4 2020 wordt bij de NOW regeling gerekend als omzet, waardoor de NOW subsidie lager uitvalt. Met beide regelingen ontvangt u als ondernemer opgeteld meer subsidie!

4)      Aanvullende opslagen c.q. subsidies bovenop de TVL

TVL-opslag Horeca Voorraad en Aanpassingen (HVA): verplicht gesloten horecaondernemingen ontvangen in het 4e kwartaal van 2020 1 keer een opslag bovenop de TVL-subsidie.

De subsidie is minstens 2,8% van het omzetverlies. Dit percentage neemt toe als het omzetverlies groter wordt. De subsidie geldt voor (restaurants, cafetaria’s, ijssalons, eetkramen, kantines, cafés, discotheken, nachtclubs).

 

Eenmalige opslag Voorraad Gesloten detailhandel (VGD): deze subsidie komt ook bovenop de TVL subsidie. Heeft de ondernemer geen recht op de TVL, dan kan hij of zij ook geen aanspraak maken op deze opslag.

Deze opslag is bedoeld als tegemoetkoming voor de kosten van (kerst)voorraad die niet meer verkocht kan worden.

5)      Subsidie voor ondernemers en toeleveranciers evenementenbranche

Het kabinet wil ondernemers en toeleveranciers ondersteunen in de evenementenbranche met een module voor Q4 2020 en Q1 2021.

De module voor Q4 2020 gaat naar verwachting in de tweede helft van 2021 open voor een periode van 4 weken. De module voor Q1 2021 zal naar verwachting open gaan in het eerste kwartaal van 2021.

 

Dit zijn de voorwaarden (aan alle voorwaarden moet worden voldaan):

-          Het bedrijf stond ingeschreven op 15 maart 2020

-          De ondernemer verdiende in Q2 en Q3 van 2019 minimaal 50% van zijn omzet aan publieke evenementen in die periode (bewijslast e.d. wordt uitgewerkt)

-          De organiseerde, verplaatsbare evenementen waren publiekelijk toegankelijk, eventueel via kaartverkoop. Denk hierbij aan kermissen, sportevenementen, festivals en beurzen

-          De ondernemer heeft in juni t/m september 2020 TVL subsidie aangevraagd

-          De ondernemer komt in Q4 2020 en/of Q1 2021 niet in aanmerking voor TVL-subsidie. Dat komt door een lage referentieomzet in het 4e kwartaal en/of 1e kwartaal van 2019, waardoor de drempel van € 3000 vaste lasten niet wordt gehaald.


6)      Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

De regeling is voor ondernemers die door inkomensterugval niet meer betaald kunnen worden.

De uitwerking is naar verwachting in februari uitgewerkt. De gemeente zal deze regeling verder uitvoeren.


7)      Financieringsregelingen


-          KKC: Kleine Kredieten Corona Garantieregelingen (de staat voor een aanzienlijk deel voor de lening garant en daardoor makkelijker een financiering te regelen bij de bank): aanvragen kan tot 30 juni 2021

-          BMKB-C: met de BMKB-C regeling kunnen ondernemers sneller en gemakkelijker meer geld lenen

-          GO-C: coronaregeling staatsgarantie op (middel) grote leningen: bedoeld voor MKB’ers en grote bedrijven die in de kern gezond zijn en moeite hebben om bankleningen en –garanties te krijgen

-          Corona-overbruggingslening: de COL-regeling is bedoeld voor startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers.


8)      Belastingdienst

Aanvragen van uitstel of verlenging van uitstel van betaling belastingen is mogelijk tot 1 april 2021. Heeft de ondernemer in 2020 al verlenging gekregen, dan geldt dat nu automatisch tot 1 april 2021.

Heeft de ondernemer uitstel van betaling van belasting gekregen, dan start op 1 juli 2021 de aflossing van de opgebouwde belastingschuld. Deze aflossing zal plaatsvinden in 36 maandelijkse termijnen. In het voorjaar van 2021 ontvangt de ondernemer een brief met een voorstel voor een betalingsregeling.

 

9)      De BIK (tijdelijke korting op investeringen)

Vanwege de coronacrisis is er een nieuwe, fiscale investeringssubsidie geïntroduceerd: de Baangerelateerde investeringskorting (BIK). De BIK geldt voor investeringen in de periode 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2022 voor nieuwe bedrijfsmiddelen. De BIK kan verrekend worden met de loonheffing en is dus alleen interessant voor bedrijven met personeel. Via de BIK kan tot en met 31 december 2021 van een investering 3% van het investeringsbedrag tot € 5 miljoen worden verrekend met de loonheffing. Bij een hoger investeringsbedrag is van het meerdere 2,44% te verrekenen. Voor 2022 staan de percentages nog niet vast. De BIK kan per jaar 4 keer worden aangevraagd. Er geldt per aanvraag een ondergrens van € 20.000 en per bedrijfsmiddel een ondergrens van € 1.500. Aanvraag kan gedaan worden bij de RVO. Na ontvangst zal een BIK-verklaring worden ontvangen, welke kan worden verrekend met de loonheffing. De 1e aanvraag kan gedaan worden vanaf september 2021.

 

Wij van Eskes & Nagtegaal willen u graag ondersteunen bij de diverse maatregelen c.q. mogelijkheden.

Voor verdere details over de uitwerking staat u vaste contactpersoon graag voor u klaar!